„Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany” – konferencja naukowa

26-08-2021

Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Rada Towarzystw Naukowych PAN organizują konferencję naukową – w ramach obchodów jubileuszu 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego – poświęconą społecznemu ruchowi naukowemu pt.: „Społeczny ruch naukowy  w procesie zmiany”, która odbędzie się w dniu 17 września br. w Płocku.

Społeczny ruch naukowy jako istotny element krajobrazu nauki i życia zbiorowego charakteryzuje się wielością celów, funkcji i form. Stowarzyszenia naukowe prowadziły działalność, dostosowując się do warunków społecznych, politycznych i technologicznych, odgrywając różne role. Uzasadnia to potrzebę opisu społecznego ruchu naukowego w procesie zmiany. Celem Konferencji jest zatem ukazanie społecznego ruchu naukowego jako wyniku  i jednocześnie czynnika zmiany społecznej. Podczas Konferencji planowane jest podjęcie następujących problemów szczegółowych:
• przemiany stowarzyszeń naukowych,
• role i funkcje towarzystw naukowych w zmieniającej się rzeczywistości,
• różnorodność celów i form działania społecznego ruchu naukowego,
• przyszłość towarzystw naukowych.
Szczegółowy program do pobrania poniżej
Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej publikacji zbiorowej, zawierającej teksty referatów wygłoszonych podczas spotkania.
Udział w konferencji jest bezpłatny – należy wypełnić i przesłać na adres TNP (mail: mwtnp@interia.pl) formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.