Publikacja „Tak rodziła się niepodległość” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego nagrodzona w ogólnopolskim konkursie na najlepsze opracowania i monografie

16-12-2019

Publikacja „Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski” ukazała się w listopadzie 2018 r. jako materiał towarzyszący podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Towarzystwo Naukowe Płockie. Redaktorami książki są: dr Zdzisław J. Zasada – prezes WTN i prof. Zbigniew Kruszewski – prezes TNP. W opracowaniu znalazło się 20 artykułów tematycznie związanych z odzyskaniem niepodległości na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej oraz na Mazowszu płockim, wygłaszanych podczas spotkania.

Książka zyskała uznanie w ogólnopolskim konkursie na najlepsze opracowania i monografie zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zajmując wśród wielu wydawnictw drugie miejsce. Dyplom i nagrodę laureatom wręczył prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak podczas obrad Komisji Historycznej ZG ZOSP RP w dniu 25 listopada 2019 r.
W tym też dniu został wybrany nowy skład prezydium Komisji w składzie: przewodniczący – dh Eugeniusz Grzeszczak – prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego ZOSP RP; wiceprzewodniczący – dr Zdzisław J. Zasada; wiceprzewodniczy – dr hab. Władysław Tabasz; sekretarz – dr Adam Latocha; członkowie – dr Tadeusz Skoczek i dr Janusz Dymitruk.