Promocja VII Tomu “Włocławskiego Słownika Biograficznego”

12-12-2018

W dniu 3 grudnia 2018 r. w siedzibie Towarzystwa przy placu Wolności 20, odbyła się promocja siódmego tomu Włocławskiego Słownika Biograficznego. W spotkaniu udział wzięli autorzy biogramów, członkowie rodzin i osoby związane z postaciami ujętymi w Słowniku oraz zaproszeni goście. To dzięki społecznemu zaangażowaniu autorów poszczególnych biogramów, osób prywatnych i instytucji, mogła odbyć się promocja długo oczekiwanego VII tomu Słownika.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje Włocławski Słownik Biograficzny od 2004 roku, pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego.
W każdym tomie Słownika umieszczonych jest około 100 biogramów postaci związanych
z życiem politycznym, społecznym, religijnym, kulturalnym i naukowym Włocławka.
Dotychczas w siedmiu tomach Włocławskiego Słownika Biograficznego ukazało się ponad 800 biogramów osób zasłużonych poprzez swoją działalność na rzecz Włocławka  a także osób urodzonych we Włocławku, które opuściły miasto i wyróżniły się w pracy zawodowej, społecznej, twórczej w Polsce i za granicą.
Doktor Zdzisław Jan Zasada prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, na spotkaniu podkreślił, jak żmudne jest dokładne opracowanie biogramów:
Dociekania osób, które pisały biogramy są bardzo wnikliwe, oparte na podłożu czy na podstawie badań źródłowych, a więc wymagały one od opracowujących bardzo dużo wysiłku, który został uwieńczony tym, że dziś mamy możliwość zaprezentowania tego wydawnictwa
W najnowszym tomie Słownika znalazły się sylwetki m. in. poetki Marii Danuty Betto, pisarki Teresy Bojarskiej, artysty plastyka Janusza Nowierskiego, historyka literatury Janusza Odrowąż Pieniążka czy Agnieszki Sobańskiej – twórczyni i wieloletniej dyrektor Włocławskiej Informacji Turystycznej. Autorami biogramów są naukowcy zarówno
z Włocławka, jak i innych ośrodków w Polsce, posiadający zróżnicowane doświadczenie badawcze i metodologiczne.
Promocja Włocławskiego Słownika Biograficznego była okazją do poinformowania zebranych, o pracach, które podjęło Włocławskie Towarzystwo Naukowe, w celu przygotowania kolejnego – ósmego tomu Słownika. Wydawca planuje ogłosić go drukiem
w 2019 roku – w 40 lecie utworzenia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Podczas spotkania można było nabyć wszystkie dotychczas wydane tomy Słownika.