Promocja książki „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939”

27-09-2023

W dniu 21 września 2023 r. w sali im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, podczas której zaprezentowano publikację pt. „ Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939” pod red. nauk. prof. Zbigniewa Girzyńskiego, prof. Jarosława Kłaczkowa i prof. Wojciecha Piaska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na zaproszenie Dyrektora Instytutu De Republica oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w konferencji udział wzięli prof. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz dr Władysław Kubiak, członek Towarzystwa oraz nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Publikacja o objętości ponad 750 stron zawiera życiorysy ponad 200 osób piastujących funkcje premierów oraz ministrów z okresu II Rzeczypospolitej. Egzemplarze książki zasiliły zbiory Biblioteki Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Kujawskiej Szkoły Wyższej.