PROMOCJA KSIĄŻKI DRA Z. J. ZASADY pt. „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego miast Kowala na Kujawach”

05-12-2022

W dniu 3 grudnia 2022 r. miała miejsce uroczysta promocja książki dra Zdzisława Jana Zasady, byłego prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, nauczyciela akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, pt. „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego miasta Kowala na Kujawach”.

 

Uroczystość odbyła się w remizie strażackiej w Kowalu, z udziałem strażaków OSP w Kowalu, burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego, Jana Nowickiego – Honorowego Obywatela miasta Kowal oraz społeczności miasta Kowala.

Laudację na cześć autora oraz wymienionej publikacji wygłosił prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Książka „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego miasta Kowala na Kujawach” to już 13 publikacja autora, poświęcona historii straży pożarnej.