Promocja książki – członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – Arkadiusza Ciechalskiego „Cukrownia w Choceniu. Powstanie – Rozwój – Upadek”

12-12-2019

Dnia 29 listopada 2019 r. w Bibliotece Choceńskiego Centrum Kultury odbyła się promocja II (rozszerzonego) wydania książki Arkadiusza Ciechalskiego pt. „Cukrownia w Choceniu. Powstanie – Rozwój – Upadek”.

Pierwsze ukazało się w 2016 r., w setną rocznicę uruchomienia tego zakładu. Spotkanie rozpoczęło się występem gminnego chóru „Mi Alegria” pod batutą Lidii Świątkowskiej, który wykonał kilka pieśni, w bieżącym roku szczególnie honorowanego, Stanisława Moniuszki. Po krótkiej prezentacji sylwetki autora (urodzonego zresztą w Choceniu) nastąpiła część główna spotkania. Arkadiusz Ciechalski w swym komentarzu do przygotowanej prezentacji multimedialnej poruszał kwestie związane z potrzebą badań nad historią Chocenia i okolic, rolą, jaką odegrał fakt uruchomienia cukrowni dla rozwoju miejscowości, bogatym życiem społeczno-kulturalnym w czasie funkcjonowania zakładu czy też nietuzinkowymi – wybitnymi ludźmi związanymi z tutejszą fabryką. Następnie wójt gminy Choceń – Roman Nowakowski, podziękował autorowi za duży wkład pracy przy zbieraniu materiałów i pisaniu książki, pogratulował osiągniętego rezultatu i zachęcił do dalszych publikacji. Dodajmy, że wójt jest autorem przedmowy, a wstęp do książki napisał dr hab. Michał Głuszkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zauważył m.in., że: „Autor z detektywistyczną pasją zbierał dokumenty, wspomnienia publikowane i te z domowych archiwów, historyczne fotografie i materiały archiwalne, co sprawia, że książka jest prawdziwą kroniką tak ważnego okresu w historii Chocenia. Dokładny, dogłębny i szczegółowy opis wydarzeń sprzed lat jest znakiem rozpoznawczym twórczości historyczno-naukowej Arkadkusza Ciechalskiego, autora wcześniejszych publikacji na temat Chocenia i całego szeregu publikacji odnoszących się do historii regionu i jego wybitnych mieszkańców”. Książka została wydana ze środków Urzędu Gminy w Choceniu i tam można ją nabyć.