Promocja książki “Architektura Włocławka w latach 1918-1939”

10-07-2019

W dniu 5 lipca 2019 r. o godz.17.00 w siedzibie Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 odbyła się promocja – połączona ze sprzedażą – książki Michała Pszczółkowskiego pt.„Architektura Włocławka w latach 1918-1939”.

Spotkanie promocyjne połączone zostało z otwarciem wystawy pt. „Architektura Włocławka w dwudziestoleciu międzywojennym”. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał mgr Tomasz Wasik – kierownik Muzeum Historii Włocławka, jeden z dwóch recenzentów książki autorstwa prof. Michała Pszczółkowskiego. Drugim recenzentem publikacji jest prof. Tomasz Krzemiński z PAN. Tomasz Wąsik dokonał wprowadzenia w problematykę architektury Włocławka w okresie międzywojennym, zaprezentował tematykę wystawy wskazując na najcenniejsze detale architektury okresu międzywojnia, a także jej stan obecny. Na wystawie zaprezentowano wybrane zdjęcia archiwalne, pochodzące ze zbiorów Muzeum, które zostały zaprezentowane także w publikacji, ukazanej nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Prof. Michał Pszczółkowski w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował Włocławskiemu Towarzystwu Naukowemu za trud związany z wydaniem książki, a Muzeum Historii Włocławka za możliwość zorganizowania okolicznościowej wystawy. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyło około stu osób, wśród nich m.in. dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Janczarski oraz redaktor naczelny wydawnictw WTN, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. dr hab. Stanisław Kunikowski.
Michał Pszczółkowski — doktor habilitowany w z zakresie architektury ochrony zabytków autor licznych publikacji w zakresie historii architektury i ochrony zabytków. W latach 2008 – 2010 był autorem koncepcji i głównym koordynatorem projektu Exploseum w Bydgoszczy. Laureat Nagrody im. Oskara Haleckiego w X edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku” za publikację „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939” (2017). Stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego (2011, 2019).
W latach międzywojennych Włocławek był największym miastem powiatowym ówczesnego województwa warszawskiego, przeżył ważny okres rozwoju, co wpłynęło na jego strukturę, przestrzeń i architekturę. Wówczas ostatecznie ukształtował się obraz centralnej części miasta – powstało wiele interesujących budynków, odzwierciedlających zjawiska zachodzące w architekturze polskiej i europejskiej. Tak różnorodne budownictwo zasługuje na uwagę i należyte opracowanie, co podkreśla Michał Pszczółkowski w swojej książce pt.”Architektura Włocławka w latach 1918–1939”. W publikacji Autor naszkicował obraz włocławskiej architektury międzywojennej, sięgając po cenne materiały źródłowe podejmuje próbę przywrócenia pamięci o obiektach, które zajmują ważne miejsce w zabudowie miejskiej, tworząc niejednokrotnie całe enklawy architektoniczne. Szczegółowo opisuje poszczególne budowle, przedstawia twórców realizacji i historię obiektów, analizuje budowle pod względem architektonicznym i artystycznym. Walorem publikacji jest jej strona ilustracyjna, bogato wypełniona ikonografią dotyczącą planów i projektów architektonicznych oraz zdjęciami obiektów, zarówno istniejących, jak i tych które zniknęły z pejzażu miasta.
Publikacja wydana została przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Księży Młyn Dom Wydawniczy. Książka powstała z udziałem środków finansowych, przyznanych autorowi w 2019 r., w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.