Promocja książki „Analizy strategiczne Florian 2050”

27-01-2020

15 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyła się promocja pierwszego tomu publikacji „Analizy strategiczne Florian 2050”. Jej organizatorami byli Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w którego siedzibie miało miejsce to wydarzenie. Jej uczestnikami byli autorzy zamieszczonych w wydawnictwie artykułów. Publikacja licząca 415 stron obejmuje problematykę związaną z historią ochotniczego pożarnictwa, obecnymi funkcjami straży pożarnych oraz perspektywami działań ratowniczo-gaśniczych na dalsze lata.

We wstępie do publikacji przewodniczący Rady Naukowo-Programowej wydawnictwa Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP napisał: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na swoje stulecie przygotowuje strategię Florian 2050. Na następne pokolenie. Można ją streścić w trzech punktach. Po pierwsze: czas reakcji – 5 minut, po drugie: wszystkie ochotnicze straże pożarne w krajowym systemie ochrony ludności i po trzecie: system oparty o trzy komponenty: ochotników, samorządowców i państwo. Dopiero gdy te trzy elementy są razem, możemy mówić o niezawodnym i wyjątkowym systemie.

W skład rady naukowej weszli prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku i mł. bryg. dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i wiceprzewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Redaktorem naczelnym jest dr Marian Zalewski – dyrektor Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP.

W zamieszczonej publikacji dr Z. Zasada jest autorem artykułów: „Sportowe sukcesy strażaków ochotników”, „Strażacka młodzież”, „Św. Florian na strażackich sztandarach”, „Mundury i znaki strażackie” natomiast prof. nadzw. dr hab. S. Kunikowski podniósł problem „Edukacji dla bezpieczeństwa”.

Wartym podkreślenia jest fakt podpisania porozumienia miedzy Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie współpracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.