Profesor zwyczajny doktor habilitowany Zygmunt Wiatrowski Członkiem Honorowym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

30-06-2015

W dniu 19 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, na wniosek Zarządu WTN, podjęło uchwałę w sprawie nadania godności Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. Zygmuntowi Wiatrowskiemu. Zaszczytny tytuł Pan Profesor otrzymał w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, jego popularyzację w regionie i kraju oraz za wybitne osiągnięcia w tworzeniu teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki pracy i andragogiki.

Jest to już ósmy przyznany tytuł Członka Honorowego Towarzystwa, jaki nadali członkowie WTN w trzydziestopięcioletniej historii Towarzystwa. Dotychczas zaszczytna godność została nadana prof. dr. hab. Janowi Mollowi (1984 r.), prof. dr. Tadeuszowi Reichsteinowi (1988 r.), prof. dr. hab. Stanisławowi Sterkowiczowi (1992 r.), prof. dr. hab. Mieczysławowi Wojciechowskiemu (1995 r.), prof. dr. hab. Bogdanowi Wawrzyniakowi (1999 r.), prof. dr. hab. Szymonowi Kubiakowi (2006 r.), prof. dr. hab. Stanisławowi Kunikowskiemu (2012 r.).