Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski powołanie do składu Rady Towarzystw Naukowych

20-03-2015

Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku , w dniu 20 marca 2015 r. odebrał z rąk prof. dr hab. Mirosławy Marody – wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk powołanie do składu Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na kadencję 2015-2018.

Jest to już kolejna kadencja działalności Pana Profesora w strukturach Rady. RTN została powołana w 1963 r. w celu podejmowania inicjatyw służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez Towarzystwa naukowe działalności statutowej, a także przygotowywanie opinii dotyczących warunków rozwoju społecznego ruchu naukowego. Powołanie do Rady Towarzystw Naukowych prof. Stanisława Kunikowskiego, członka-założyciela WTN, jest wyrazem uznania dla działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i jego członków. Gratulujemy!