Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – czynnym uczestnikiem konferencji naukowej ,,Czasopisma towarzystw naukowych’’

23-09-2016

W dniach 16 i 17 września br. odbyła się dwudniowa, ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona czasopismom towarzystw naukowych. Organizatorami konferencji była Rada Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwo Naukowe Płockie.
Konferencja odbyła się w siedzibie Towarzystwa Naukowego, jednego z najstarszych Towarzystw w Polsce założonego w 1820 roku.
Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom aktualnego stanu działalności wydawniczej towarzystw naukowych zarówno tych o charakterze ogólnym jak i specjalistycznym.

Szczególną uwagę uczestnicy konferencji poświęcili roli czasopism towarzystw naukowych, wpływających na konsolidację ludzi zajmujących się działalnością badawczą, naukową i popularyzatorską. Z przedstawionego dorobku wydawniczego towarzystw naukowych zaprezentowanego przez uczestników konferencji wynika, ze z roku na rok zwiększa się ilość wydawanych czasopism naukowych publikowanych jako roczniki, półroczniki, kwartalniki, a także i dwumiesięczniki. Znaczna liczba czasopism ukazuje się także w systemie ciągłym, wydawane są cyklicznie, w miarę pozyskiwania materiałów do druku, a także i zgromadzonych środków finansowych.
Wśród prawie dwudziestu wygłoszonych referatów jako jeden z pierwszych zaprezentował swoje wystąpienie przedstawiciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – Członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, który skupił uwagę zgromadzonych na „Wkładzie wydawnictw periodycznych towarzystw naukowych w Polsce w rozwój nauki i tożsamości regionalnej”.
Konferencja odbyła się w dwóch sesjach plenarnych. Pierwszej przewodniczył prof. Stanisław Kunikowski wspólnie z dr Damianem Kasprzykiem, Prezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwo Ludoznawczego. Podczas Konferencji czynne było stoisko z wydawnictwami Towarzystwa Naukowego Płockiego. Organizatorzy umożliwili uczestnikom zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a także skarbów Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w książce, która ukaże się nakładem Polskiej Akademii Nauk.
Włocławskie Towarzystwo Naukowe publikuje trzy wydawnictwa ciągłe. Najstarszym wydawnictwem są Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, ukazujące się jako rocznik (30 tomów), Materiały do Dziejów Rezydencji w Polsce (10 tomów), Włocławski Słownik Biograficzny (6 tomów).