Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w nowej publikacji WTN i KSW we Włocławku

17-01-2017

Nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ukazało się publikacja pod redakcją Zdzisława Jana Zasady pt. ”Bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Włocławskie sympozja o bezpieczeństwie i higienie pracy (2012-2016)”.

Na jej zawartość składają się następujące artykuły: Zygmunta Wiatrowskiego – Współczesne wyznaczniki etosu pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, Jana Piątkowskiego – Materialnoprawne aspekty wykroczeń przeciwko prawom pracownika, Małgorzaty Porażyńskiej – Relacje międzyludzkie w miejscu pracy na tle działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, Konrada Rudniewskiego – Moda na bezpieczeństwo – marzenia czy rzeczywistość? Katarzyny Bogatko – Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu, Henryka Stępnia – Praca w teorii ekonomii – zarys problematyki, Zdzisława J. Zasady – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Marii Kędzierskiej – Środki audiowizualne w kształceniu osób dorosłych stosowane w praktyce szkoleń związanych z ochroną przeciwpożarową, Sławomira Kukiełczyńskiego – Zasady dobrego wystąpienia publicznego, Kazimierza Pikosa – Wydatek energetyczny i jego ujęcie w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, Małgorzaty Szymańskiej – „Przyjaciel przy Pracy”- patron prasowy włocławskich sympozjów.

Publikacja ukazała się z pomocą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. we Włocławku.

Wydawnictwo można nabyć w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (tel. 54 232 28 08, mail: wtn@wtn.pl).