Posiedzenie seminaryjne w Senacie RP

31-03-2015

W dniu 31 marca 2015 r. odbyło się w Gmachu Senatu RP posiedzenie seminaryjne zorganizowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą oraz Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu.

Na osobiste zaproszenie Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Senatora Andrzeja Persona – w seminarium udział wzięli dr Zdzisław Zasada – Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku oraz prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Seminarium poświęcone był zagadnieniom związanym z doświadczeniami i przyszłością polskich Uniwersytetów III Wieku na Wschodzie w kontekście obchodzonego 30 marca 2015r. pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetów III Wieku w Polsce. W posiedzeniu obu połączonych Komisji Senackich udział wzięli, obok przedstawicieli WTN i WSHE, reprezentanci Uniwersytetów z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. W dyskusji głos zabrał prof. Zygmunt Wiatrowski, który podkreślił wagę podejmowanych inicjatyw przez władze państwowe na rzecz Uniwersytetu III Wieku w Polsce i za granicą. Jednocześnie dał pod rozwagę zmianę dotychczasowej nazwy „Uniwersytet III Wieku” na „Uniwersytet Wieku Senioralnego”. Zmiana ta podyktowana jest m.in. znacznym podniesieniem się średniej wieku wśród kobiet i mężczyzn oraz wyjątkowej aktywności ludzi w wieku senioralnym.