“Portret Polaków w dobie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego 1989-2014”

16-04-2015

W dniu 16 kwietnia, w ramach 6 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości odbyło się sympozjum naukowe pt. “Portret Polaków w dobie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego 1989-2014”. Organizatorami były: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.