Ostatni prezydent miasta Włocławka Drugiej Rzeczypospolitej. Życie – działalność – losy

24-05-2016

Witold Stankowski, Witold Mystkowski. Ostatni prezydent miasta Włocławka Drugiej Rzeczypospolitej. Życie – działalność – losy, wydanej w serii „Biblioteka Prezydentów Miasta Włocławka”. Włocławek 2012, ss. 256.
Publikacja przedstawia losy ostatniego przedwojennego prezydenta miasta Włocławka, Witolda Mystkowskiego który poświęcił swoją energię życiową i umiejętności dla dobra mieszkańców naszego miasta.

Znamy go między innymi jako zasłużonego inicjatora wielu lokalnych inwestycji, takich jak budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy też rozbudowa dróg i ulic a także założyciela Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Włocławka.
Wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Urzędu Miasta Włocławek.