Opracowanie historii Włocławskiej Straży Pożarnej

18-05-2016

Z okazji jubileuszu 140-lecia ochrony przeciwpożarowej we Włocławku ukazało się naukowe, monograficzne opracowanie historii Włocławskiej Straży Pożarnej pt. 140 lat Straży Pożarnej we Włocławku (1874-2014). Cezura czasowa publikacji zawarta jest między datą powstania Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku w 1874 r. a majem 2014 r. Powyższa praca uzyskała I nagrodę w IX Ogólnopolskim Konkursie na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa” zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku OSP RP, w 2014 r.