Ogólnopolska konferencja naukowa „Strażacy a niepodległość 1863 – 2023”

11-05-2023

W dniu 4 maja 2023 roku prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski – prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Strażacy a niepodległość 1863-2023”, która została zorganizowana wspólnie przez trzy jednostki: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przedsięwzięcie odbyło się 4 maja – w dniu Św. Floriana, patrona strażaków, dlatego też połączone zostało z uroczystymi obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Konferencji przewodniczyli: Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Edward Siarka – Wiceminister Klimatu i środowiska, wiceprezes ZG ZOSP RP.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy i historycy Społecznie Zaangażowanych przy KNP PAN. W konferencji – jako Gość Honorowy – uczestniczył także prof. dr hab. Jerzy Garbacz, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. W konferencji brał również udział mł. bryg. w st. spocz. dr Zdzisław Zasada, Honorowy Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, który wygłosił referat pt. „Działania powstańcze na Kujawach wschodnich w okresie styczeń – czerwiec 1863 r.”

Prof. Stanisław Kunikowski w swoim wystąpieniu plenarnym zaprezentował działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prowadzoną na rzecz środowiska związanego
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz jednostkami Państwowych Straży Pożarnych. Poinformował zebranych o zorganizowanej przez WTN, w marcu 2023 r., konferencji naukowej poświęconej 160. rocznicy Powstania Styczniowego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, bowiem wśród twórców Ochotniczych Straży Pożarnych we Włocławku i na Kujawach byli także uczestnicy powstania styczniowego w 1863 r. Jedną z form działania strażaków – ochotników było budzenie postaw narodowych.

Konferencja odbyła się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Poniżej podajemy link do transmisji konferencji, gdzie można wysłuchać wystąpień m. in. przedstawicieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego: prof. prof. J. Garbacza,
S. Kunikowskiego i mł. bryg. w st. spocz. dra Z. J. Zasady

Obejrzyj materiał z konferencji