Notka żałobna – dr hab. inż. arch. Witold Czarnecki

04-05-2023

W dniu 23 marca br. zmarł w Białymstoku prof. dr hab. inż. arch. Witold Czarnecki, Członek-Założyciel WTN, architekt, naukowiec, wykładowca akademicki, działacz społeczny, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz 3. Wileńskiej Brygady Partyzanckiej „Szczerbca” Armii Krajowej, ps. „Kadet” uczestnik Operacji „Ostra Brama” w ramach Akcji „Burza” na Wileńszczyźnie, następnie więzień sowieckich łagrów: Kaługa, Liudinowo, Tichanowaja Pustyń.

Absolwent i asystent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, pracownik biur projektowych w Gdyni i Koszalinie, Architekt Miejski Włocławka (1961-1968), zastępca Głównego Architekta Województwa Olsztyńskiego (1969-1970), Główny Architekt Województwa Bydgoskiego (1970-1972).

Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1975-1981), Dyrektor Instytutu Architektury Politechniki Białostockiej (1982-1987), Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (1987-1990 i 1996-1999), Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (2005-2013).

Honorowy Profesor Politechniki Białostockiej; Profesor Zasłużony Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Członek Sekcji Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Prezes Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Olsztynie, Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Bydgoszczy.

Autor licznych artykułów, publikacji naukowych, rozpraw i monografii, laureat wielu nagród, wielokrotnie uhonorowany medalami i odznaczeniami.

Założyciel i wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Białymstoku, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Związku Szlachty Polskiej i innych organizacji społecznych i kulturalnych.
Inicjator i współzałożyciel Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

Pogrzeb profesora Witolda Czarneckiego odbył się 30 marca 2023 na cmentarzu w Białymstoku-Starosielcach.

Źródło fotografii: Archiwum prywatne