Naukowo o społecznych aspektach funkcjonowania człowieka w środowisku pracy

04-10-2016

W dniach 19-20 września 2016 roku w Ciechocinku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy” zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W konferencji wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele nauk pedagogicznych związani z pedagogiką pracy – jednej z najbardziej aktywnych profesjonalnie subdyscyplin pedagogiki.

W obradach wzięło udział ponad 70 osób, w tym także i zaprzyjaźnieni z Polską naukowcy z Ukrainy. Istotną nowością tego typu organizowanych konferencji był udział w panelach dyskusyjnych przedstawicieli kilkunastu pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym także przedstawiciele pracodawców związanych z działalnością Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Jednym z referentów sesji plenarnej był nestor pedagogiki pracy prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej. Swoje referaty zaprezentowali także dr Beata Płaczkiewicz – dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr Tomasz Borowiak – adiunkt Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz mgr Adam Gawroński – asystent i doktorant Wydziału Nauk Pedagogicznych.
W pierwszym dniu Konferencji uczestniczył także JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski.