Naukowo o rycerzach w Koronowie

10-12-2017

W dniu 10 listopada 2017 r. w Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się konferencja naukowa „Rycerze i rycerstwo w średniowiecznej Polsce”. Jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego oraz Burmistrz miasta Koronowo. Honorowy patronat nad konferencją sprawował prof. dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski – wybitny historyk i znawca króla Kazimierza Wielkiego oraz jego czasów.

W organizację konferencji szczególnie się zaangażowali pracownicy naukowi Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego: dr Zdzisław J. Zasada, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, dr Władysław Kubiak i dr Adam Wróbel.

Uczestników konferencji powitał oraz przedstawił zarys dziejów Ziemi koronowskiej mgr Stanisław Gliszczyński – burmistrz Koronowa, następnie wprowadzenia do obrad dokonał mgr Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW i burmistrz Kowala. Konferencję prowadził dr Władysław Kubiak reprezentujący Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
• Rycerze i rycerskość w pismach Marcina Bielskiego – dr hab. Aleksander Bołdyrew, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
• Rzemiosło wojenne w czasach panowania pierwszych Piastów – dr Zdzisław Jan Zasada, Włocławskie Towarzystwo Naukowe;
• Koszty ekwipunku wojennego w Polsce w XV wieku – prof. zw. dr hab. Jan Szymczak, Uniwersytet Łódzki;
• Krystyn z Koziegłów (zm. 1418 r.) – rycerz i posiadacz ziemski. Bliski współpracownik króla Władysława Jagiełły – dr Krzysztof Witkowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą;
• „Tam gdzie śmierdzą wszyscy, nie czuć nikogo”, czyli o higienie w czasach kazimierzowskich – mgr Daria Kieraszewicz, Muzeum Mydła w Bydgoszczy;
• Białogłowy w otoczeniu rycerzy – dr Barbara Kowalska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;
• Edukacja rycerska w późnym średniowieczu w Polsce na przykładzie wybranych przedstawicieli rodu Doliwitów – mjr dr Szymon Markowski, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
• Rycerz, jaki jest, każdy widzi… inaczej – wizerunek średniowiecznego rycerza w rysunku, grafice i malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku (przyczynek do dyskusji) – mgr Wojciech Przybyszewski, redaktor naczelny “Spotkania z Zabytkami”;
• O literackich obrazach zachowań rycerskich wobec średniowiecznych wzorców osobowych – dr Adam Wróbel, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe;
• Etos rycerski – prawda czy mit? – dr Tomasz Dziki, Archiwum Państwowe we Włocławku.

Podsumowania obrad dokonał prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, członek honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Uczestnicy konferencji mieli również okazję zwiedzić kościół klasztorny cystersów  w Koronowie, a także obserwować pokaz rycerskiego uzbrojenia i walk w wykonaniu Koronowskiej Komandorii Templariuszy.
Materiały pokonferencyjne opublikowane zostaną w 19 numerze „Zapisek Kazimierzowskich”, ukazujących się nakładem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.