Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – 10 maja 2022 r.

10-05-2022

W dniu 10 maja 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zwołane przez Kuratora powołanego przez Sąd Rejonowy w Toruniu.

Przewodniczenie obradom Walnego Zebrania powierzono profesorowi Stanisławowi Kunikowskiemu, zaś na sekretarza obrad wybrano dr Agnieszkę Galczak-Froch.

W Walnym Zebraniu udział wzięło 112. Zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzonym przez członków Walnego Zebrania przystąpiono do wyborów zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W głosowaniu tajnym na dziesięć zgłoszonych kandydatów członkami Zarządu zostali: mgr Arkadiusz Ciechalski, dr Agnieszka Galczak-Froch, dr Miłosz Kłobukowski, prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, ks. dr hab. Lech Król, dr Fabian Nalikowski,
dr Henryk Rode.

Nowo wybrany zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

  • PREZES – prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski
  • WICEPREZES –– dr Agnieszka Galczak-Froch
  • WICEPREZES – ks. dr hab. Lech Król
  • SEKRETARZ GENERALNY – dr Miłosz Kłobukowski
  • SKARBNIK – dr Fabian Nalikowski
  • CZŁONEK – dr Henryk Rode
  • CZŁONEK – mgr Arkadiusz Ciechalski

Profesor Stanisław Kunikowski podziękował wszystkim członkom Towarzystwa uczestniczącym w Walnym Zebraniu wskazując na ich odpowiedzialność i determinację związaną z doprowadzeniem do wyborów nowego zarządu, który kończy trwający prawie dwa lata spór prawny wymagający rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Toruniu.