Maria Danielewicz Zielińska – Życie usłane książkami

24-05-2016

W dniu 23 maja 2013 r. w Warszawie, w anińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się prelekcja dra Wiesława Nosowskiego pt. „Życie usłane książkami – Maria Danilewicz Zielińska współtwórczyni Biblioteki polskiej w Londynie”. Objaśnienia do wyświetlanych zdjęć przypadły w udziale również Annie Marii Szadurskiej (byłej konsul w Portugalii, za życia Pani Marii Danilewicz Zielińskiej), a w rolę Jantolkowej – bohaterki opowiadania Marii Danilewicz Zielińskiej, wcieliła się Krystyna Sarnowska, członkini WTN i autorka opracowania ,,Miejsca na Ziemi’’ zamieszczonego w aneksie do wydanej przez WTN książki ,,Opowiadania’’ Marii Danilewicz Zielińskiej…