Konferencja „Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa” – Kalisz 2019

21-09-2018

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału  w międzynarodowej konferencji naukowej „Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa”, która odbędzie się w gmachu Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu w dniach 18-19 października 2019 roku.

Organizatorzy chcieliby bliżej się przyjrzeć strategiom promowania twórców przez obowiązujący w krajach powojennej Europy Środkowo – Wschodniej system polityczny, zależny od ZSRR. Szczególnie ciekawe wydają się międzynarodowe kontakty i rola artystów w zimnowojennej polityce międzynarodowej (kontakty Wschód – Zachód, ale także Północ – Południe, w tym podróże międzykontynentalne). Interesujące są strategie artystycznych wyborów, form, tradycji, polityzacje sztuki i indoktrynacje artystów oraz ich „eksport”
w ramach polityki kulturowej.

Zachęcamy do składania propozycji referatów interdyscyplinarnych, prezentujących różne podejścia teoretyczne i perspektywy historyczne, odpowiadające tematyce proponowanej sesji. Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia, z abstraktem do 250-słów i krótkim curriculum vitae, zawierającym adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu i afiliację.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: kaliszconference2019@gmail.com
Preferujemy zgłoszenia e-mailowe w formatach DOC, DOCX, RTF.

Pocztą:
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
62-800 Kalisz ul. Bankowa 9
z dopiskiem „Konferencja kaliska 2019”

Wystąpienia zostaną wybrane spośród nadesłanych abstraktów w drodze selekcji merytorycznej, przeprowadzonej przez Komitet Organizacyjny przy konsultacji z Komitetem Naukowym.
Organizatorzy powiadomią o przyjęciu do czynnego udziału w konferencji do 31 stycznia 2019 roku.
Udział w konferencji jest płatny. Opłata konferencyjna w wysokości 250 zł pokryje koszty materiałów konferencyjnych oraz wyżywienie uczestników, w tym uroczystej kolacji.
Zapraszamy na oficjalną platformę informacyjną konferencji:
https://kaliszconference2019.wordpress.com/