Konferencja „Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej”

08-10-2019

Coraz częściej zainteresowanie historyków i amatorów wzbudzają problemy znaczenia kobiet w różnych okresach naszych dziejów. Wpływ na podnoszenie i utrwalanie tej tematyki mają przede wszystkim same kobiety oraz działające ruchy feministyczne. Niedowartościowanie znaczenia kobiet w średniowieczu przez dominujący pogląd, iż świat życia społecznego należał do mężczyzn, nie wytrzymuje próby prezentowanych w literaturze przedmiotu podglądów.

Chcąc w kilku aspektach wykazać rolę polskich kobiet w epoce średniowiecza, ogólnopolskie Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach, Burmistrz Miasta Koło (woj. wielkopolskie) oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe zapraszają do uczestnictwa w konferencji pt. „Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej”, która odbędzie się 14 lutego 2020 roku w Kole.

Organizatorzy, nie wykluczając innych propozycji, postulują podjęcie następujących tematów:
– przygotowanie kobiet do pełnienia ról rodzinnych,
– pozycja matki w rodzinie,
– kobieta w życiu społecznym,
– polityczna aktywności kobiet,
– edukacja kobiet ukierunkowana na różne cele życiowe,
– materialne podstawy małżeństwa,
– polskie błogosławione i święte,
– życie w zakonach kobiecych,
– panna, żona, wdowa,
– poród i macierzyństwo,
– kochanki, cudzołożnice, prostytutki,
– kobieca moda,
– białogłowy w otoczeniu rycerzy.

Zachęcając do uczestnictwa w przedsięwzięciu prosimy o przesłanie załączonego zgłoszenia.