“Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”

22-05-2016

Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej, pod red. Władysława Kubiaka i Zbigniewa Karpusa, Włocławek 2013, ss. 252. Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej pt. „Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”, która została zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe i odbyła się w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Wydawnictwo ukazuje problematykę zbrodni katyńskiej wymiarze wymiarze ogólnopolskim jak i w aspekcie regionalnym, ukazując historię zbrodni na przykładach pomordowanych mieszkańców Kujaw i Pomorza. W publikacji referaty zamieścili: prof. dr hab. Waldemar Rezmer, prof. dr hab. Andrzej Kola, dr hab. Zbigniew Karpus, ks. dr hab. Józef Dębiński, dr Władysław Kubiak, prof. dr hab. Michał Klimecki, dr Krzysztof Halicki, dr Hanna Szczechowicz, dr Jacek Lindner, Agata Biernat. Wydawnictwo wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz woj. kujawsko-pomorskiego.