Jubileusz Towarzystwa Teologicznego we Włocławku

19-04-2018

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyło się sympozjum: „90. rocznica powstania Towarzystwa Teologicznego we Włocławku”.

Obchody rozpoczęto w Kościele pw. św. Witalisa mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem JE ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa. Dalsza część – naukowa odbywała się w Auli im. Prymasa S. Wyszyńskiego w WSD we Włocławku, gdzie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać kilku wykładów:

– „Działalność Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku na tle działalności towarzystw teologicznych w Polsce” – ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś;
– „Tematyka podejmowana w Studiach Włocławskich (1998-2018)” – ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński;
– „Osiągnięcia i perspektywy rozwoju działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku” – ks. dr hab. Lech Król, prezes TTN we Włocławku;
– prezentacja 20 tomu ‘”Studiów Włocławskich” – ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas;
W tej części sympozjum miało miejsce także uroczyste wręczenie JE ks. bp. Wiesławowi A. Meringowi medalu ”Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego”.
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli przedstawiciele władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego: dr Zdzisław Jan Zasada – prezes, dr Adam Wróbel – sekretarz generalny, Dorota Szklarska – dyrektor biura Towarzystwa oraz prof. dr. hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, członek honorowy WTN, a także dr inż. Adam Rejmak – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku. Uczestnikami sympozjum było liczne grono członków WTN oraz nauczycieli akademickich KSW we Włocławku.
Prezes WTN gratulując Jubilatowi zasług dla środowiska Kościoła diecezjalnego oraz dla Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, powiedział m.in.: „Z prawdziwą i nieukrywaną przyjemnością przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w cyklu przedsięwzięć związanych z jubileuszem 90. lecia Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ich zwieńczeniem była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa włocławskiego JE księdza doktora Wiesława Alojzego Meringa oraz sympozjum poświęcone działalności dostojnego Jubilata.
Powstałe w 1928 r. Teologiczne Towarzystwo Naukowe we Włocławku może poszczycić się najdłuższą historią działalności wśród towarzystw oraz organizacji naukowych we Włocławku, jak i zapewne na terenie Kujaw oraz w ziemi dobrzyńskiej. W tym okresie w naszym kraju zaszło wiele zmian, łącznie z latami okupacji hitlerowskiej oraz transformacją w 1989 r. Jest niewątpliwym faktem, że na dbałość funkcjonowania powołanego Towarzystwa miało wpływ bardzo wielu jego członków, którzy tworząc kolejne zarządy, proponowali swoim aktywistom wielorakie płaszczyzny do utrwalania dziejów nie tylko związanych z Kościołem, ale i także z dokumentowaniem historii Włocławka i jego okolic.
Istotną rolę w tej powinności stanowi powołany w 1997 r. naukowy periodyk „Studia Włocławskie”, którego 20 numer został zaprezentowany na obecnym sympozjum. Wcześniejsze jego tomy są doskonałym materiałem prezentującym dokonania Jubilata oraz na trwale wpisały się w dorobek naukowy osób zamieszczających artykuły oraz materiały. Jest to niewątpliwy sukces Towarzystwa i jego redakcji.
Powiązanie owych faktów: 90. lecia Towarzystwa oraz 20. lecia opublikowania w 1998 r. pierwszego tomu wydawnictwa staje się głównym przyczynkiem, nie tylko do świętowania, ale i do podkreślenia wagi tych wydarzeń.
Będąc przekonanym, że dotychczasowy dorobek Towarzystwa oraz perspektywa pracy w latach następnych, będzie przynosić doskonałe owoce, w imieniu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i pracowników biura oraz własnym składam wszystkim członkom Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku wyrazy największego szacunku i uznania. W dalszych latach działalności życzymy realizacji licznych zamierzeń, do których potrzeba dobrego zdrowia oraz szacunku ze strony nie tylko osób duchownych, ale i ogółu społeczeństwa”.
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes WTN poinformował uczestników sympozjum o zbliżającym się jubileuszu 40. lecia Towarzystwa, który będzie uroczyście obchodzony w miesiącu czerwcu 2019 r., i na który już obecnie wystosował zaproszenie do uczestnictwa.
W związku z uhonorowaniem ks. bpa Wiesława A. Meringa medalem ”Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego” oraz z okazji Jubileuszu 15-lecia posługi duszpasterskiej w diecezji włocławskiej prezes WTN i dyrektor Biura WTN pogratulowali wyróżnionemu życząc jeszcze długich lat na włocławskiej stolicy biskupiej.