Jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera Oddział we Włocławku

27-09-2023

21 września 2023 r. w sali Senatu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku miała miejsce szczególna uroczystość związana z jubileuszem 30-lecia Włocławskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Włocławskiego Oddziału Stowarzyszenia mgra inż. Jerzego Lewandowskiego w uroczystości uczestniczył Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. Stanisław Kunikowski, który złożył serdeczne gratulacje i życzenia dalszej aktywności dla wszystkich członków i przyjaciół Stowarzyszenia.