,,Jubileusz 500-lecia relokacji Królewskiego Miasta Kowal’’ – konferencja naukowa

14-05-2019

30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Burmistrz Miasta Kowala oraz Stowarzyszenie Aktywny Kowal zorganizowało konferencję naukową pt. ,,Jubileusz 500-lecia relokacji Królewskiego Miasta Kowal’’. Mijająca w 2019 r. rocznica 500-lecia relokacji królewskiego miasta Kowala stała się okazją by przypomnieć długowieczną historią, jednego z małych miast polskich, w którym urodził się Kazimierz III – przyszły król polski, powszechnie i zasłużenie zwany Wielkim.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Honorowi i Zasłużeni Obywatele Kowala, radni Rady Miasta Kowala i Powiatu. Swoją obecnością zaszczycili także rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski – prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Konferencję prowadził dr Marek Zieliński – członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Uczestnicy wysłuchali następujących referatów:

– dr Anna Prokopiak- Lewandowska ,,Przyczynek do problematyki lokacji i relokacji Kowala oraz innych miast kujawskich’’,

– dr Adam Kosecki ,,Samorząd miasta Kowala w XV wieku’’,

– mgr Mariusz Szczepaniak ,,Morfonogeneza Kowala – próba lokalizacji grodu wraz z innymi ważnymi obiektami’’,

– dr Zdzisław Jan Zasada ,,Z przeszłości powiatu kowalskiego od połowy XIII w. do końca istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów’’,

– mgr Marek Zbigniew Osmałek ,,Polityka Kazimierza Wielkiego i innych władców polskich wobec ludności żydowskiej o okresie średniowiecza’’,

– mgr Jerzy Giergielewicz ,,Geneza, nazewnictwo oraz okoliczności zmian ulic i placów w mieście Kowalu’’,

– mgr Eugeniusz Gołembiewski ,,Tradycje kazimierzowskie w historii i współczesności Kowala’’,

– mgr Arkadiusz Ciechalski ,,Praca wychowawcza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu wokół bohatera szkoły Kazimierza Wielkiego’’.

Wszyscy uczestnicy konferencji, na zakończenie obrad otrzymali bezpłatnie materiały pokonferencyjne, które zostały wydane drukiem przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Urząd Miasta Kowal.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji po obradach złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego – w dniu 709 rocznicy Jego urodzin.