Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata – Ogólnopolska Konferencja Naukowa w 600. rocznicę urodzin najsłynniejszego z kronikarzy

09-09-2015

Jan Długosz herbu Wieniawa, urodził się 1 grudnia 1415 r. w Brzeźnicy. Był kronikarzem, polskim historykiem, duchownym, geografem i dyplomatą. Wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka. Ojciec, Jan zasłużył się w bitwie pod Grunwaldem. Jan Długosz początkowo uczył się w szkole parafialnej w Nowym Korczynie, następnie studiował na Akademii Krakowskiej nie uzyskując żadnego stopnia naukowego.

Jako notariusz publiczny trafił na dwór biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego. W 1436 roku został kanonikiem krakowskim. Uczestnik wielu poselstw zagranicznych: w Rzymu, Czech, na Węgry.

Fundator kościołów w: Chotlu Czerwonym, Kłobucku, Szczepanowie, Raciborowicach, Odechowie. Wiąże się z nim także takie budynki jak: Psałteria na Wawelu, Domy Długosza w Wiślicy i Sandomierzu.

Autor licznych publikacji historycznych, w tym najsłynniejszego dzieła „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, obejmującego historię Polski od najdawniejszych czasów do 1480 roku. W skład tego dzieła wchodzi „Chorographia Regni Poloniae”, która stanowi unikatowy dokument ówczesnych czasów, przedstawiający obraz ziemi. Innymi jego pracami są: „Sztandary wojsk krzyżackich z Prus”, „Życie św. Stanisława biskupa krakowskiego”, „Żywot św. Kunegundy zakonu świętej Klary, księżnej polskie”, ”Katalogi biskupów polskich” oraz inne.

Jan Długosz zmarł 19 maja 1480 roku w Krakowie. W 1880 roku jego szczątki przeniesiono z katedry wawelskiej do Krypty Zasłużonych na Skałce.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2015 rok – czasem upamiętnienia dokonań Jana Długosza. W podjętej uchwale przypomniano, że Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego. Zwrócono także uwagę na szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Dla Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego postać i twórczość Jana Długosza ma szczególne znaczenie. To właśnie w dziewiątej księdze Roczników zostały udokumentowane dokonania Kazimierza III Wielkiego.

Nie bez znaczenia dla mieszkańców Włocławka, a w szczególności dla absolwentów oraz młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Katolickich im. Księdza Jana Długosza we Włocławku jest pielęgnowanie tradycji związanej z bohaterem tej placówki.