Inauguracja VIII Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości

21-11-2017

21 listopada 2017 r. we Włocławku rozpoczęła się kolejna, ósma edycja Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości – przedsięwzięcia przygotowanego przez środowiska naukowe, kulturalne i gospodarcze Włocławka i Ziemi Dobrzyńskiej. Wydarzenie promuje ideę budowania efektywnych i trwałych relacji między światem nauki a otoczeniem gospodarczym, a także kreuje i wzmacnia postawy otwartości intelektualnej, poznawczej i emocjonalnej na współczesność i przyszłość. Inicjatywa – popularyzująca naukę w praktycznym wymiarze – wzorem lat ubiegłych obfituje w kilkadziesiąt wydarzeń, w różnych formach: wykładów, warsztatów, prezentacji z różnych dziedzin: społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych.

Tegoroczną edycję Festiwalu otworzył przedstawiciel głównego organizatora (Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku) JM Rektor prof. nadzw. Stanisław Kunikowski. W uroczystości, która odbyła się w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 13, wzięli udział licznie zgromadzeni goście: członkowie Rady Programowej Festiwalu, przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich, uczelni, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, instytucji współorganizujących, a także studenci, uczniowie oraz mieszkańcy zainteresowani ww. przedsięwzięciem. Ósma edycja Festiwalu została zaingurowana wykładem ,,Otwarty umysł czy skąpstwo poznawcze? Jak żyć w świecie mitów, stereotypów, nietolerancji na różnorodność?’’, który wygłosił znany polski psycholog biznesu, przedsiębiorca, Profesor Honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej Jacek Santorski.
Szczegółowy program VIII Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości na www.festiwal.wloclawek.pl