Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

25-10-2023

W dniu 21 października br. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, po raz dwudziesty ósmy, zainaugurowała nowy rok akademicki. Tradycyjnie uroczystość odbyła się w Collegium Minus im. Tadeusza Reichsteina.

Rektor Uczelni prof. dr hab. Jerzy Garbacz w swoim wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił m.in. znaczenie i rolę, jaką wypełnia Uczelnia na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej , kształcąc studentów na kilkunastu kierunkach, których absolwenci zasilają różne instytucje samorządowe, a także podmioty gospodarcze, oświatowe, służby zdrowia oraz służb mundurowych.

W imieniu zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – założyciela i organu prowadzącego Uczelnię – głos zabrał prof. Stanisław Kunikowski. Prezes WTN podkreślił wkład Towarzystwa w utworzenie Uczelni, która znacznie przyczyniła się, w ciągu dwudziestu ośmiu lat, do podniesienia stopnia skolaryzacji na poziomie wyższym we Włocławku i w województwie kujawsko-pomorskim. Przybliżył, szczególnie studentom pierwszego roku, postać prof. Tadeusza Reichsteina – patrona budynku, w którym odbywa się inauguracja, Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny z 1950 r., urodzonego we Włocławku, Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Honorowego Obywatela miasta Włocławka. Prof. S. Kunikowski nauczycielom akademickim złożył życzenia sukcesów naukowych, a studentom czerpania wiedzy, którą wykorzystają z czasem w przyszłej karierze zawodowej, a także naukowej.

Wykład inauguracyjny pt. „Wolność, konieczność wyboru bezpieczeństwa międzynarodowego” wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Ponomariow