III Kongres Towarzystw Naukowych w Gdańsku

24-10-2022

W dnia 20 – 22 października 2022 r. w Gdańsku odbył się III Kongres Towarzystw Naukowych „Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych”, w którym udział wziął prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Prezes WTN przedstawił na Sesji Plenarnej referat pt. „Wkład towarzystw naukowych w tworzenie i rozwój uczelni wyższych w Polsce”.

Zdjęcia: Archiwum WTN