II letnie Zakopiańskie Spotkanie Metodologiczne

31-08-2023

W dniu 21-24 sierpnia 2023 r. odbyło się II ogólnopolskie Zakopiańskie Spotkanie Metodologiczne, w których udział wzięli przedstawiciele wielu uczelni wyższych z Polski i z Ukrainy, w tym w szczególności reprezentujący dziedzinę nauk społecznych, z wiodącą dyscypliną jaką jest pedagogika. Organizatorem konferencji była Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Przewodnimi problemami były następujące zagadnienia:

  1. Prawidłowość i wiarygodność badań online;
  2. Programy statystyczne do analizy wyników badań naukowych, ich charakterystyka i sposób wykorzystania w praktyce badawczej;
  3. Prezentacja koncepcji badań z wykorzystaniem internetu jako narzędzia.

Głównym motywem wystąpień było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy wyniki badań prowadzonych online, w otwartym internecie, są prawomocne i stanowią choćby przybliżony obraz rzeczywistości stanowiącej przedmiot badania?

Przedłożone referaty i komunikaty będą opublikowane drukiem pod redakcją prof. dr. hab. Franciszka Szloska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
W ostatnim dniu konferencji odbyło się spotkanie z Jubilatem prof. Stefanem M. Kwiatkowskim uznanym pedagogiem, byłym rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, obchodzącym w 2023 r. swoje 75-lecie.

W imieniu Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz władz rektorskich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku życzenia i gratulacje Jubilatowi złożył prezes Zarządu WTN prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, który brał udział w II letnim Zakopiańskim Spotkaniu Metodologicznym.