II Kongres Towarzystw Naukowych

26-09-2018

W dniach 14-15 września 2018 roku odbył się w Poznaniu II Kongres Towarzystw Naukowych, którego tematem przewodnim była ”Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Honorowy patronat nad Kongresem obieli m.in. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Współorganizatorami Kongresu była Polska Akademia Nauk, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Obrady Kongresu odbywały się w Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz w zabytkowej siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z drugiej połowy XIX wieku.

W Kongresie udział wzięło ok. 150 osób reprezentujących towarzystwa naukowe ogólne oraz towarzystwa specjalistyczne. Z ramienia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego swoje uczestnictwo wraz z referatami zgłosili: dr Zdzisław Zasada – prezes Towarzystwa (referat pt. „Włocławskie Towarzystwo Naukowe stymulatorem życia naukowego we Włocławku i w ziemi dobrzyńskiej”), prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN („Rola społecznego ruchu naukowego w Polsce na rzecz popularyzowania nowoczesnych form upowszechniania form upowszechniania nauki po 1990 r.”) oraz dr Miłosz Kłobukowski – członek Towarzystwa („Wyzwania stojące przed towarzystwami naukowymi we współczesnym społeczeństwie polskim”). Referaty wprowadzające wygłosili m.in.: prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski, przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego pt. „O wartościach społecznego ruchu naukowego”; prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prezes PTPN pt. „Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja i nowe wyzwania”. Prof. dr hab. Iwona Hofman z Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej zaprezentowała referat pt. „Rola towarzystw naukowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Łącznie wygłoszono ponad 30 referatów w trzech sesjach problemowych, zarówno dopołudniowych jak i popołudniowych. Dwom sesjom przewodniczył reprezentant Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski. Wszystkie referaty będą opublikowane w formie książkowej na początku 2019 roku. Obradom towarzyszyła prezentacja publikacji towarzystw naukowych, w tym również Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Obrady Kongresu były doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością towarzystw naukowych w Polsce, ale także i problemami, głównie finansowymi i pokoleniowymi towarzyszącymi współczesnej sytuacji społecznego ruchu naukowego.