I Kongres Towarzystw Naukowych

18-09-2013

W dniach 17-18 września 2013 r., pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył sie I Kongres Towarzystw Naukowych. Jego organizatorem byli: Polska Akademia Nauk – Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętności,

Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie. W trakcie obrad głos zabrał prof. Stanisław Kunikowski – rektor WSHE, Honorowy Prezes WTN, który także przewodniczył jednej z sesji problemowych. W Kongresie udział wziął dr Zdzisław J. Zasada – prezes WTN.