Dziesiąta rocznica śmierci Tadeusza Sławińskiego

12-02-2017

12 lutego br. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się spotkanie poświęcone Tadeuszowi Sławińskiemu (1911-2006) – w związku z dziesiątą rocznicą Jego śmierci, która minęła 24 grudnia 2016 r.

Spotkanie zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne i Klub Inteligencji Katolickiej (Tadeusz Sławiński tworzył KIK we Włocławku – razem z księżmi Jerzym Kaźmierczakiem i Romanem Andrzejewskim, późniejszym biskupem) poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Witalisa, którą celebrował ksiądz dr Michał Sadowski. Na spotkanie przybyła najbliższa rodzina Sędziego – z synem Markiem Sławińskim, synową i wnukiem, członkowie KIK, przedstawiciele Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Oddziału Kujawskiego PTTK, Liceum Ziemi Kujawskiej. Sylwetkę wybitnego włocławianina przybliżyli Wanda Wasicka z Nieszawy, dziennikarka i animatorka kultury, poetka, oraz Henryk Wasilewski, nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, członek WTN (wiceprzewodniczący Sekcji Filologiczno-Artystycznej), autor biogramu Tadeusza Sławińskiego (Włocławski słownik biograficzny, t. V, WTN, Włocławek 2008.).
Tadeusz Sławiński był prawnikiem, sędzią, znanym we Włocławku działaczem społecznym (liczba stowarzyszeń i organizacji, w których działał, może zadziwiać), regionalistą; był też żołnierzem kampanii wrześniowej, oficerem Wojska Polskiego, więźniem oflagów. Jako członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego uczestniczył w wielu konferencjach i spotkaniach. Napisał cztery książki (jedna Z NICH została wydana przez WTN: ,,W żołnierskiej służbie’’, Włocławek 2005) i wiele mniejszych publikacji. W pamięci włocławian i mieszkańców regionu zapisał się jako człowiek mądry, życzliwy, sympatyczny, towarzyski.