,,Druga wojna światowa rozpoczęła się w Polsce” – konferencja naukowa

25-09-2019

Włocławskie Towarzystwo Naukowe wraz z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku oraz Wójtem Gminy Radziejów zorganizowało konferencję naukową pt. ,,Druga wojna światowa rozpoczęła się w Polsce”, która odbyła się 20 września 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radziejów. Spotkanie otworzył, witając zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników sympozjum, Wójt Gminy Radziejów dr Marek Szuszman, powierzając dalsze prowadzenie spotkania prof. dr hab. Stanisławowi Kunikowskiemu – rektorowi Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Stanisław Wawrzonkoski – przewodniczący Rady Miasta Włocławek, Arleta Brochocka – sekretarz Gminy Radziejów, Urszula Rosół – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie,
ks. prof. dr hab. Lech Król – prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego przy WSD,
Jerzy Lewandowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej WTN.

Uczestnicy konferencji wysłuchali sześciu referatów poświęconych różnym aspektom działań wojennych w naszym regionie, które zaprezentowali przedstawiciele różnych ośrodków naukowych:
– dr Władysław Kubiak reprezentujący Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku wygłosił referat pt. ,,Bitwa pod Szczytnem jako etap Bitwy nad Bzurą”, a następnie
– dr Sławomir Łaniecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
,,Działania powietrzne lotnictwa polskiego i Luftwaffe nad Kujawami w kampanii wrześniowej 1939 r.
– dr Zdzisław Zasada (Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)
,,Straże Pożarne w obliczu niemieckiego zagrożenia i w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej”
– dr Adam Wróbel (Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)
,,Literackie opisy wojennego września 1939 r. na Kujawach i w Ziemi Dobrzyńskiej”
– mgr Sławomir Augustyniak (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Inowrocław Koło Radziejów)
,,Ruch oporu na terenie powiatu radziejowskiego w latach 1939-1945”
oraz – w imieniu ks. dra hab. Józefa Dębińskiego (Włocławskie Towarzystwo Naukowe) – referat pt. ,,Duchowieństwo katolickie Włocławka i okolicy pod okupacją niemiecką” odczytał mgr Jerzy Giergielewicz – historyk, wieloletni członek WTN.
W czasie konferencji, jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, zakupić tytuły wydawnicze poświęcone drugiej wojnie światowej, a także otrzymać bezpłatnie niektóre publikacje, wydane przez Towarzystwo w poprzednich latach.