Dr Zdzisław Zasada Honorowy Prezes WTN – Laureatem konkursu “Z dziejów OSP”

12-02-2024

W dniu 3 lutego 2024 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomów laureatom biorącym udział w strażackich konkursach, zorganizowanych w 2023 r. przez Zarząd Główny Związku OSP RP we współpracy z zarządem województwa mazowieckiego. Konkurs przebiegał pod patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika.

Zgłoszone prace pokazały szeroki wachlarz strażackiej misji. Z jednej strony udział w akcjach ratowania życia i zdrowia, z drugiej budowę społecznego kapitału swoich ,,Małych Ojczyzn” poprzez organizację młodzieżowych drużyn pożarniczych, działania prewencyjne i edukacyjne czy też zakładanie czytelni, zespołów artystycznych, orkiestr dętych i aktywność sportową. Autorzy w pracach pokazali zarówno patriotyzm lokalny, jak i poświęcenie dla Ojczyzny, zwłaszcza w latach walk o niepodległość i wojen światowych.

W edycji XVII Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze „Z dziejów OSP” przyjęto 19 prac w tym 4 prace naukowe, 6 prac popularnonaukowych i 9 prac w kategorii pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania. Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie: dr Janusz Gmitruk przewodniczący, dr Mirosława Bednarzak-Libera wiceprzewodnicząca, dr Marian Zalewski, mgr Małgorzata Judasz, mgr Anna Przybylska sekretarz.

W konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa II miejsce przyznano mł. bryg. w st. spocz. dr. Zdzisławowi Janowi Zasadzie za monograficzne opracowania:

–        Dzieje Straży Pożarnych Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, (Grodzisk Mazowiecki, 2022). Publikacja przedstawia historię OSP: Grodziska Mazowieckiego, Izdebna Kościelnego, Kłudna Starego i Książenic. Działalność każdej z jednostek,  która na przestrzeni bardzo wielu lat, kształtowała kolejne pokolenia strażaków oraz członków popierających poszczególne OSP. Historii i współczesności zawodowego pożarnictwa – które doznało wielu przeobrażeń związanych z potrzebą zapewnienia miastu stałej i całodobowej służby pozwalającej na niezwłoczne przystąpienie do akcji ratunkowej – poświęcony został jeden cały rozdział monografii. W zakończeniu opracowania dokonano opisu 11 nieistniejących OSP miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.

–        120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego Miasta Kowala na Kujawach 1902–2022, (Kowal 2022). Wydawnictwo dokumentuje historię – jednej z najstarszej na Kujawach – kowalskiej OSP na tle wydarzeń, jakie miały miejsce od chwili jej utworzenia do czasów współczesnych. Jednostka zapisała się złotymi zgłoskami w dziele i obowiązkach niesienia pomocy współmieszkańcom, których dotykały klęski pożarów i innych zagrożeń. Służba OSP oraz działalność orkiestry OSP (od 1909 r.) została opisana w monografii.

Wydawnictwa ukazały się drukiem dzięki staraniom Grzegorza Benedykcińskiego –  burmistrza Grodziska Mazowiecki i Eugeniusza Gołembiewskiego – burmistrza Kowala.