Dr Adam Wróbel – wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wyróżniony w XXVII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

17-10-2016

Pragnąc wyróżnić i docenić wkład badaczy, animatorów, twórców i działaczy polonijnych w upowszechnianie polskiej kultury Społeczno Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA im. S. Zagórskiego w Łomży przyznaje co roku Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera.

Doktor Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW, Sekretarz Generalny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczący Sekcji Filologiczno-Artystycznej WTN otrzymał zaszczytne wyróżnienie i medal Zygmunta Glogera w dorocznej XXVII edycji konkursu. Kapituła Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera przyznała wyróżnienie i medal Doktorowi za wybitne osiągnięcia w badaniach i popularyzowaniu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Uroczystości Glogerowskie, zorganizowane przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA im. Stanisława Zagórskiego w Łomży wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Prezydentem Łomży, odbyły się 14 października br. w auli II Liceum Ogólnokształcącego. Tradycyjnie połączone zostały z sesją naukową, której przewodnim tematem w tym roku było hasło pt. ,,Polska otwarta czy zamknięta’’. Uroczystościom towarzyszyła wystawa wybranych publikacji autorstwa nagrodzonych.