Doktor Władysław Kubiak – członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego powołany do Komitetu Programu Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Pomorza do Wolnej Polski

29-10-2019

W dniu 18 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dr Władysław Kubiak odebrał akt powołania w skład nowopowstałego Komitetu Programowego Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Pomorza do Wolnej Polski. Gratulujemy!

Zadaniem Komitetu jest podejmowanie i koordynowanie działań, które uświetnią wojewódzkie obchody tej zacnej rocznicy. W związku z powyższym prosimy Państwa, członków i sympatyków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego o nadsyłanie sugestii, propozycji, inicjatyw możliwych do zrealizowania w ramach Kujawsko-Pomorskich Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Pomorza do Wolnej Polski do dnia 31.10.2019 r. na adres mailowy: wtn@wtn.pl