Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Radzie Naukowej „Słownika biograficznego polskich strażaków”

23-02-2024

W stulecie powstania ogólnopolskiego związku strażackiego ukazał się pierwszy tom „Słownika biograficznego polskich strażaków” pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego.

Jak podkreśla we Wstępie do Słownika Waldemar Pawlak – prezes ZG ZOSP RP  –  […] Losy Rzeczypospolitej to pełna poświęcenia historia patriotycznej dobrowolnej służby strażackiej. Strażacy są tymi, którzy chlubnie zapisali się nie tylko w annałach polskiego ruchu strażackiego, lecz także na kartach naszych narodowych dziejów […]. Nad stroną merytoryczną wydawnictwa czuwała Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława T. Olejnika. W jej składzie pracowali m.in. prof. dr hab. Stanisław Kunikowski i mł. bryg. w st. spocz. dr Zdzisław J. Zasada. Wśród 50 autorów biogramów są przede wszystkim strażaccy historycy, w tym członkowie Komisji Historycznej ZG ZOSP RP. W pierwszym tomie przedstawione zostały życiorysy stu pięćdziesięciu czterech wybitnych strażaków, założycieli i działaczy OSP; w tym jedenastu z Kujaw i Ziemi dobrzyńskiej, które zostały opracowane przez Stanisława Kunikowskiego oraz Zdzisława J. Zasadę.

Uroczysta prezentacja Słownika odbyła się w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, podczas posiedzenia Komisji Historycznej ZG ZOSP RP. Dr Zdzisław J. Zasada wygłosił referat o roli i znaczeniu działalności strażackich historyków, a także zaprezentował pierwszy tom Słownika.

Link do Słownika (pdf): https://zosprp.pl/2022/05/20/ukazal-sie-slownik-biograficzny-polskich-strazakow/