Budowa Pomnika Poświęconego Pomordowanym Mieszkańcom Włocławka i Powiatu Włocławskiego – ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 roku

17-11-2023

Z inicjatywy działaczy społecznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zrodził się projekt budowy Pomnika 118 mieszkańcom Włocławka i powiatu Włocławskiego poległym w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni.

W dniu 21 stycznia 2020 r. powołane zostało stowarzyszenie pod nazwą Komitet Budowy Pomnika Poświęconego Pomordowanym Mieszkańcom Włocławka i Powiatu Włocławskiego – ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 roku. Na czele Komitetu stanął Zarząd, który powierzył funkcję społeczną przewodniczącego prof. ucz. dr. hab. Stanisławowi Kunikowskiemu. Członkami Zarządu zostali dr Agnieszka Galczak-Froch oraz mgr Dorota Szklarska. Komitet Budowy Pomnika, jako stowarzyszenie, został wpisany pod pozycją nr 41 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe mieszczące się we Włocławku przy placu Wolności 20, tel. 690-314-184, mail:biuro@wtnwloclawek.pl.

W dniu 3 marca 2020 r., po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Komitetu Budowy Pomnika, Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski wyraził zgodę na realizację obiektu budowlanego w postaci Pomnika w obrębie skweru im. Lecha i Marii Kaczyńskich na Zielonym Rynku we Włocławku.

Wykonania projektu Pomnika podjął się społecznie Artysta Rzeźbiarz Antoni Bisaga, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Pomnik będzie miał wstępnie ok. 4,5 metra wysokości, na którym znajdą się nazwiska 118 pomordowanych osób. Wszystkie nazwiska pomordowanych zostały skonsultowane z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Odsłonięcie Pomnika Komitet Budowy przewiduje w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz napaści wojsk sowieckich na Polskę.

Komitet Budowy Pomnika czyni starania, aby pozyskać środki finansowe od instytucji centralnych, a także ze sprzedaży „cegiełek” zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom prawnym. Nazwiska i nazwy firm darczyńców zostaną wygrawerowane na cokole Pomnika.

Do końca bieżącego roku projekt Pomnika zostanie ostatecznie zatwierdzony przez Komitet
i przestawiony na stronie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w zakładce: Budowa Pomnika Pomordowanym w Katyniu. Poszczególne elementy Pomnika nawiązywać będą do symboliki męczeńskiej śmierci mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego.

Komitet planuje także wydać okolicznościową publikację zawierającą życiorysy 118 pomordowanych, a także wprowadzenie w problematykę wydarzeń z kwietnia 1940 roku.

Komitet Budowy Pomnika jako Stowarzyszenie, pragnie uczcić pamięć pomordowanym poprzez symboliczny akt odsłonięcia Pomnika, aby był on miejscem szczególnej pamięci i troski. Pragnieniem członków Komitetu jest, aby zarówno członkowie rodzin zamordowanych, jak i mieszkańcy Włocławka i okolic mogli w ten sposób uczcić pamięć walczących za Ojczyznę.

Wszystkich zainteresowanych budową Pomnika, jak i zakupem „cegiełek”, bądź wpłatą na konto Komitetu odsyłamy na stronę www.wtnwloclawek.pl

Więcej informacji pod adresem mailowym: biuro@wtnwloclawek.pl lub numerem telefonu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – 690-314-184. Ponadto korespondencję  można kierować na adres: Komitet Budowy Pomnika Poległym w Katyniu, plac Wolności 20, 87-800 Włocławek.

                                                                                     Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Poświęconego Pomordowanym Mieszkańcom
Włocławka i Powiatu Włocławskiego
 – ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 roku

 

 

Włocławek, w listopadzie 2023 r.