„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – koncert jubileuszu Strażackiej Orkiestry Dętej – w Kowalu pod dyrekcją Roberta Stranca członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – w 110 rocznicę działalności

15-10-2018

W tym wyjątkowym, 2018 roku, w którym cała Ojczyzna świętowała 100. rocznicę odzyskania niepodległości, swój jubileusz 110-lecia działalności obchodziła Strażacka Orkiestra Dęta Miasta Kowal kierowana od ponad 10 lat przez Roberta Stranca, członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Orkiestra funkcjonuje nieprzerwanie i jest najstarszym tego typu zespołem działającym w regionie – pomimo dwóch wojen światowych czy mrocznych czasów PRL-u. Nawiązując do historii: w latach 50-tych ubiegłego wieku, z wieży miejscowego kościoła parafialnego były grane pieśni maryjne za co muzycy kowalskiej orkiestry byli represjonowani przez ówczesne władze. Współcześnie orkiestra jest nadal bardzo aktywna i zaangażowana w życie religijne, kulturalne Kowala i regionu, ale także często reprezentuje nasz kraj poza jego granicami. Na co dzień mieszkańcy Kowala nie mogą wyobrazić sobie świąt i wydarzeń bez uroczystej i podniosłej oprawy w wykonaniu młodych muzyków w mundurach.
Koncert galowy orkiestry odbył się w czwartek 11 października 2018 r. w niedawno wyremontowanej Sali OSP w Kowalu. Na marginesie warto dodać, iż blask sali po rewitalizacji obiektu nadał imprezie wyjątkową oprawę. Sympatycy kowalskiej orkiestry oraz zaproszeni goście stawili się w komplecie. Gościli również przedstawiciele Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wojewody kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele lokalnych środowisk muzycznych oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu. W trakcie koncertu przedstawiono również historię orkiestry. Orkiestra co roku bierze udział w Święcie Województwa kujawsko-pomorskiego, festiwalach oraz wydarzeniach na terenie Kowala. Wspomniano, że kowalska orkiestra reprezentowała nasz kraj zagranicą: 2013 w Wilnie, 2014 w Berlinie, 2015 w Wiedniu i Bratysławie. Jednak największym wyróżnieniem dla zespołu był – w 2016 r. – pobyt połączony z koncertem w stolicy Węgier – Budapeszcie na zaproszenie Ambasady RP oraz Samorządu Polaków na Węgrzech podczas obchodów „Dni Polskich” w Budapeszcie z udziałem władz Węgierskich oraz parlamentarzystów z Polski. Podczas koncertu biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering podziękował za postawę i zaangażowanie w życie diecezji i katedry na przestrzeni ostatnich lat, przekazując dla orkiestry pamiątkowe błogosławieństwo poprzez osobę ks. Prałata Sławomira Deręgowskiego – wikariusza biskupiego. Podkreślono zasługi poprzedniego dyrygenta, nieżyjącego już, nieodżałowanego Stefana Kowalskiego. Podziękowania skierowane zostały również pod adresem wieloletniego gospodarza i zastępcy kapelmistrza, Piotra Raszki oraz choreografa, Barbary Snopkowskiej. W tym miejscu należy podziękować Radzie Miasta Kowal oraz burmistrzowi Eugeniuszowi Gołembiewskiemu za wielkie zaangażowanie w utrzymanie zespołu, zabezpieczenie jego potrzeb, co daje znakomite efekty działalności orkiestry.
Życzymy naszej Jubilatce kolejnych 100 lat działalności artystycznej na rzecz mieszkańców królewskiego Miasta Kowal oraz całego regionu.

Fot. Archiwum UM w Kowalu