Artykuł prof. zw. dr. hab. Bogdana M. Wawrzyniaka

24-01-2022

Artykuł prof. zw. dr. hab. Bogdana M. Wawrzyniaka – Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, poświęcony działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w okresie 1979- 1999

Zawartość artykułu obejmuje:

I. Pierwsze 10-lecie WTN (1979-1989)
Wstęp
Historyczne przesłanki powołania towarzystwa naukowego we Włocławku
Działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w pierwszym dziesięcioleciu
(1979-1989)
1) Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego latach 1979-1989
2) Badania  i popularyzacja nauki w  pierwszym 10-leciu działalności WTN
3) Rozmiar wydawnictw pod względem  liczbowym (1981-1989)

II. Drugie dziesięciolecie funkcjonowania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (1989-1999)
Literatura