Arkadiusz Ciechalski – „Cukrownia w Choceniu. Powstanie-rozwój-upadek”

09-01-2017

Pod koniec roku 2016, w setną rocznicę uruchomienia cukrowni w Choceniu, przy wsparciu miejscowego Urzędu Gminy, ukazała się książka Arkadiusza Ciechalskiego, członka naszego Towarzystwa, która traktuje o historii tego zakładu, ludziach z nim związanych i roli, jaką ten fakt odegrał w dziejach tej niedużej kujawskiej miejscowości. Autor na 140 stronach skrupulatnie, z odwołaniem do różnorodnych źródeł i zachowaniem wymogów pracy naukowej, przedstawił charakterystykę tej fabryki oraz bogate życie społeczno-kulturalne i codzienne mieszkańców osady cukrowniczej. We wstępie do tej publikacji dr hab. Michał Głuszkowski zauważył, że: […] procesy społeczne i społeczno-ekonomiczne zostały przez Arkadiusza Ciechalskiego odtworzone z dbałością o detale

i zachowanie ówczesnych realiów. Autor z detektywistyczną pasją zbierał dokumenty, wspomnienia publikowane i te z domowych archiwów, historyczne fotografie i materiały archiwalne, co sprawia, że książka jest prawdziwą kroniką tak ważnego okresu w historii Chocenia. Dokładny, dogłębny i szczegółowy opis wydarzeń sprzed lat jest znakiem rozpoznawczym twórczości historyczno-naukowej A. Ciechalskiego, autora wcześniejszych publikacji na temat Chocenia i całego szeregu publikacji odnoszących się do historii regionu
i jego wybitnych mieszkańców.
Książka ta pozwala przenieść się o sto lat wstecz i poznać bliżej czasy rozkwitu niewielkiej kujawskiej wsi, a liczne fotografie – zarówno te archiwalne, jak i współczesne, wykonane przez autora – sprawiają, że podróż w czasie staje się bardziej realistyczna. Dla młodych mieszkańców Chocenia jest to niezwykła szansa na poznanie życia swojej miejscowości z czasów ich pra- i prapradziadków, ponieważ Arkadiuszowi Ciechalskiemu po raz kolejny udało się zachować od zapomnienia kawałek historii regionu […].