Apel Fundacji Ważka

26-10-2016

Fundacja Ważka zaprasza wszystkich regionalistów – animatorów działań społecznych (w sensie kulturowym,
edukacyjnym, polityczno-administracyjnym i ekonomicznym), miłośników miejscowości i regionów, badaczy, folklorystów z prośbą o wypowiedź na temat własnej „drogi do regionalizmu”.

Cześć Jego pamięci!

Fundacja WAŻKA we współpracy z działającym w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego Interdyscyplinarnym Zespołem Badania Wsi, realizuje projekt pod tytułem “MY, REGIONALIŚCI”, zmierzający do ukazania autowizerunku tej aktywnej grupy osób cieszących się uznaniem środowiska. Zapraszamy wszystkich zwolenników i realizatorów działalności społecznej do wzięcia udziału w tym projekcie.

 

Materialy do pobrania: