60 lat Rady Towarzystw Naukowych przy prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

18-11-2023

W dniu 15 listopada br. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste zebranie plenarne Rady Towarzystw Naukowych z okazji Jubileuszu 60-lecia Rady, która powołana została uchwałą Prezydium PAN z dnia 25 czerwca 1963 r. Zadaniem Rady zarówno wówczas, jak i obecnie jest reprezentowanie społecznego ruchu naukowego oraz podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechniania w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe w Polsce działalności statutowej. Przewodniczącymi Rady Towarzystw Naukowych w poszczególnych kadencjach byli m.in.: prof. Bogdan Suchodolski, prof. Szczepan Pieniążek, prof. Klemens Szaniawski, prof. Gerard Labuda, prof. Adam Bielewski i wielu innych, którzy jednocześnie piastowali funkcje członków rzeczywistych PAN.

Aktualnie w Polsce działa ok 350 towarzystw naukowych ogólnych, specjalistycznych i naukowo-technicznych. Wśród nich, od 1979 roku, jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Reprezentantami stowarzyszeń w Radzie Towarzystw Naukowych są ich przedstawiciele wybierani na 4-letnie kadencje, zatwierdzani i mianowani przez Prezydium PAN. Od 17 lat w Radzie Towarzystw Naukowych w skład, której wchodzi 38 osób, pracuje społecznie prof. Stanisław Kunikowski – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, który od dwóch kadencji jest członkiem 8-osobowego Prezydium Rady.

Podczas konferencji w dniu 15 listopada br. wygłoszone zostały trzy referaty związane bezpośrednio z działalnością Rady i jej planów na przyszłość.

W uroczystości, w której udział wzięli przedstawiciele towarzystw naukowych, wiceprezesi PAN, a także wielu rektorów i reprezentantów wyższych uczelni z całej Polski, prof. Stanisław Kunikowski odebrał z rąk Prezesa Polskiej Akademii Nauk list gratulacyjny z podziękowaniem za 17 lat pracy w Radzie Towarzystw Naukowych PAN oraz zaangażowanie i inicjatywy podejmowane w ramach działalności we Włocławskim Towarzystwie Naukowym, które wpływają na rozwój i wzbogacenie wiedzy o dziejach Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.