102. rocznica powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

12-09-2023

W dniu 7 września 2023 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się uroczystość związana ze 102 rocznicą powstania Związku OSP RP.

Uroczystość ta została poprzedzona posiedzeniem Komisji ds. działalności organizacyjnej, kulturalno-oświatowej, dokumentacyjnej, historycznej i naukowej Zarządu Głównego Związku OSP RP. W posiedzeniu Komisji udział wzięli prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz prezes honorowy WTN dr Zdzisław Zasada, którzy od wielu lat są członkami tejże Komisji.
W części jubileuszowej, na ręce Prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka, list gratulacyjny, w imieniu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, złożył prezes Towarzystwa prof. Stanisław Kunikowski.

Fragment wystąpienia dra Z. Zasady w dniu 7 IX 2023 r. w Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie podczas posiedzenia Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP

Walka z ogniem i klęskami żywiołowymi to jednak tylko fragment działalności jednego z największych ruchów społecznych w Polsce. Fakt ponad 150-letniej zorganizowanej działalności organizacji do walki z ogniem oraz 102-rocznicy utworzenia związku strażackiego, winny skłaniać do częstego odwoływania się do strażackich tradycji i podejmowania prac badawczych dotyczących historii straży pożarnych. […] Zapotrzebowania tego nie są w stanie wypełnić – dużo wcześniej opublikowane – prace Józefa R. Szaflika, Władysława Pilawskiego, Tadeusza Olejnika, Piotra Matusaka drukowane najczęściej w niskich nakładach. W związku z tym – w celu pogłębienia wiedzy na temat ruchu strażackiego oraz umożliwienia publikowania materiałów z przeprowadzonych badań – należy wznowić wydawanie „Zeszytów historycznych ZOSP RP”, których ostatni tom został opublikowany w 2015 roku. Nie ulega wątpliwości, że istniał i istnieje obecnie potencjał intelektualny członków Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, który mógłby się podjąć tego zadania. […] Innym problemem, który nie może doczekać się realizacji jest powołanie zespołu, który opracowałby „monografię straży pożarnych”. Powyższe postulaty przedkładam władzom Związku, deklarując uczestnictwo w tych przedsięwzięciach.