100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce

03-09-2022

W dniu 3 września 2022 r. w Kłóbce na Kujawach, odbyła się wyjątkowa uroczystość inaugurująca obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, działającej w tej miejscowości. Podczas jubileuszu miała miejsce promocja książki dra Zdzisława Jana Zasady, byłego prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Honorowego Obywatela miasta Kowal, pt. „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce na Kujawach”.

Wśród wielu wystąpień zaproszonych gości, głos zabrał także autor monografii, który zaprezentował bogatą historię straży pożarnej, a także liczną dokumentację ikonograficzną, potwierdzającą wyjątkowy wkład wielu pokoleń strażaków z Kłóbki na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Laudację publikacji wygłosił prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, który podkreślił wyjątkowy wkład dra Zdzisława J. Zasady w promowanie tradycji pożarniczych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, a także w Polsce.